På grunn av stor pågang kan vi ikke ta flere oppdrag på leiligheter i Oslo sentrum | Leter du etter Snersrud & Pedersen VVS? Klikk her

Garanti på bad

Du her her://Garanti på bad

Når du skal pusse opp, eller bygge et nytt baderom er det mye man bør tenke over. Under følger en liste over forskjellige garanti på bad som det kan være lurt å sjekke om den aktuelle entreprenøren tilbyr.

 

illustrasjon for pris garanti på bad

Prisgaranti

Fastprisavtaler gir trygghet for begge parter. Prisen for oppdraget  baseres på en befaring og/eller tegningsgrunnlag. Oppgavene må være tydelig forklart. Det må bemerkes at ikke alle skader, mangler eller feil er synlige før de ytterste lagene av det gamle baderommet er fjernet. Skulle det oppstå behov for ytterlige justeringer eller reparasjoner, så må det bli gitt en skriftlig oversikt over eventuelle ekstra kostnader. Prosjektet vil da fortsette etter at ny avtale er på plass. Fastprisprinsippet hindrer at unødvendige misforståelser oppstår ved slutten av prosjektet.

illustrasjon for kvalitets garanti på bad

Kvalitetsgaranti

Materialer – Bruk kun de beste tilgjengelige materialer for å fullføre prosjektet i ditt hjem. Konsekvensene av å bruke billige eller uegnede materialer under bygging av baderom kan fort bli dramatisk og dyre. Det er kun produkter som er godkjent for bruk i norske hjem som hentes fra fra godkjente norske leverandører som strekker til.

Byggeteknikker – Entreprenøren må holde seg, og teknikkene som brukes, stadig oppdatert i henhold til relevante byggeforskrifter. Regelmessig kursing er avgjørende for å være i stand til å implementere moderne tekniker og dra nytte av banebrytende materialer.

Partnere – Skulle det være behov for å samarbeide med andre faggrupper slik som elektriker eller rørleggere, må man være meget selektive med valg av samarbeidspartnere. Hver gruppes kompetanse er direkte relatert til det ferdige produktet, derfor bør kun anerkjente partnere bli introdusert til prosjektet.

illustrasjon for punktlighets garanti på bad

Punktlighetsgaranti

Hva med løfter og avtaler? Holdes de? Oppfører entreprenøren seg på en profesjonell måte og er punktlig for ikke å kaste bort tiden din? Punktlighet er en refleksjon av hvordan entreprenøren driver hele virksomheten. Dersom uforutsette situasjoner skulle oppstå som fører til at de kommer for sent og må utsette avtalen, kontakter de deg raskest mulig for å avtale nytt tidspunkt?

illustrasjon for ryddighets garanti på bad

Ryddighetsgaranti

De aller fleste oppdrag utføres i private hjem. Det er viktig å ha minimal innvirkning på ditt daglige liv. De aller fleste kunder bor i hjemmet mens byggeprosessen foregår. En «minimale innvirkningspolitikk» inkluderer en streng overholdelse av standarder rundt renslighet. Dette inkluderer etablering av støvbarrierer og regelmessig renhold både under og etter hver arbeidsdag. Byggeavfall må transporteres bort etter hver fase, slik at du vil aldri oppleve at byggingsavfall hoper seg opp rundt hjemmet ditt.

illustrasjonsbilde av kommunikasjons garanti på bad

Kommunikasjons- / Språkgaranti

Mange utfordringer på norske byggeplasser oppstår på grunn av språk eller kulturelle barrierer. Misforståelser selv så tidlig som i tilbudsfasen kan ofte resultere i enda større misforståelser som ofte kan føre til kostbare feil. Norges byggeforskrifter er svært forskjellige og ofte mye mer omfattende enn i andre land. Det er mange små detaljer og faggrupper som må passe sømløst sammen i byggeprosessen. Dersom feil oppstår er det ofte umulig å rette dette uten forsinkelser. Manglende kundestøtte og reklamasjonshåndtering i garantiperioden er et stort problem i Norge i dag.

Er det mulig å veksle ord med alle håndverkere som jobber hos deg? Nordisk eller engelsk språkkunnskap bør være et av mange krav stilt til alle involverte.

illustrasjon for null feil garanti på bad

Null Feil garanti på bad

Er kvalitetssikringsrutiner ivaretatt? Hvert trinn i prosessen har strenge retningslinjer for å sikre at feil og mangler ikke er bygd inn i konstruksjonen. Sjekklister er omfattende og fylles ut samt signeres av utførende. Kopier av disse sjekklister inngår som regel i kundens FDV slutt-dokumentasjon. Dette er en svært effektiv metode for å eliminere feil.

“Null Feil-prinsippet” bør være en dokumentert og målbar del av alt som foregår på en byggeplass.

illustrasjon for dokumentasjons garanti på bad

Dokumentasjonsgaranti

Hver kunde har krav på å få overlevert en kopi av alle viktige dokumenter ved ferdigstillelse av prosjektet som inneholder en omfattende FDV dokument pakke, brukermanual, vedlikeholds anbefalinger og en kopi av alle sjekklister og kontrollskjemaer fra alle faggruppene. FDV dokumentasjonen er en omfattende oppsummering og beskrivelse av alle materialer som er brukt i byggeprosessen.

Disse dokumentene er ofte funnet å være manglende eller ufullstendige i byggebransjen, og kunden finner seg selv ofte i en vanskelig situasjon når de blir bedt om å dokumentere prosessen ved salg, forsikring eller taksering.

 

S&P Bad sine garantier

Du kan lese om vår garanti på bad her

2017-10-10T10:48:11+00:00